Ports SoHy

Ports SoHy kommer att etablera ett samarbete i värdekedjan för att bidra till utvecklingen av nya energilösningar, säkerställa tillgång till grön elkraft och minska utsläppen i hamnområden och till sjöss. Brobyggnadsprojektet fokuserar på hybridlösningar och smarta system, där energiproduktionen kommer från solenergi och lagras med väte och batterier. Detta måste ses i samband med det totala energisystemet i hamnen, som inkluderar nätanslutning, landström, lagring och energianvändning. Hamnens verksamhet samt bränsle för transporter till och från hamnen kommer att fokuseras på i projektet. Ports SoHy kommer att bygga kunskap om teknologier och möjliga lösningar och etablera partnerskap som kan utveckla och implementera lösningar.

Finansiär: Interreg

Projektägare: RISE

Partner: Uddevalla kommun

Projekttid: 2021-05--2022-03

Budget: 60 500 kr

Förslag på sidor