Skankomp

Uddevalla kommun deltog i projektet SkanKomp, Skandinaviskt Kompetensutvecklingsnätverk, under perioden augusti 2010- juni 2013. Projektet tillhörde EU-programmet Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak och hade ett omfattande partnerskap  med 39 partners från Danmark, Norge och Sverige. Syftet var att bilda ett Skandinavisk Kompetensutvecklingsnätverk som förbereder utbildningsorganisationerna på att sätta sig in i verksamheternas behov för kompetensutveckling av medarbetare, göra verksamheterna bättre på att arbeta strategiskt med kompetensutveckling och utveckla samarbetet mellan utbildningsorganisationerna och verksamheterna. Genom erfarenhetsutbyte skapades underlag för metodutveckling och för utveckling av flera strategier och aktiviteter som implementerades på vuxenutbildningsorganisationerna i Kattegat/Skagerrak-regionen.

Förslag på sidor