Trikåfabriken

Uddevalla kommun drev projektet (förstudie) Trikåfabriken Ljungskile, under perioden oktober 2015 – mars 2016. Det finansierades av Tillväxtprogrammet inom Fyrbodals kommunalförbund.

Syftet med projektet var att ta reda på om det är möjligt, ur ett hållbarhetsperspektiv, att starta en småskalig nischad konfektion utifrån de förutsättningar som fanns. Branschen visade en positiv attityd och ville gärna se att Trikåfabriken kommer i gång.

Det fanns inte möjlighet att hinna starta produktion och mäta lönsamheten inom ramen för projektperioden. Det har dock funnits ett stort intresse från diverse personer inom branschen, vilket indikerar att  det är fullt möjligt.

Projektet kartlade aktörer, maskiner, kompetens, samarbetsorganisationer, marknaden samt tog fram en affärsplan med vilken typ av produktion och varumärken som kan byggas upp långsiktigt i Trikåfabriken.

Förslag på sidor