Urban platsinnovation

Urban platsinnovation var ett projekt som arbetat för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare. Syftet har varit att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum

Förutom Uddevalla har Strömstad, Trollhättan, Åmål och Lysekil, Högskolan Väst samt Fredrikstad kommune i Norge deltagit i Interreg-projektet. Tanken har varit och är att samarbetet ska leda till nya idéer om hur orterna kan utvecklas för att både skapa attraktivare städer för de som besöker dem, samt att utveckla orterna till intressanta platser att bo och verka i. Det handlar både om fysisk planering och fler aktiviteter, inte minst i stadskärnan.

Samverkan kommer att fortsätta även efter projekttidens slut med olika organisationer och allmänheten. Projektet har förstärkt samarbetet mellan näringsidkare, fastighetsägare och olika verksamheter inom kommunen – bland annat Kultur och fritid, Samhällsbyggnad och Tillväxtavdelningen.

  • Finansiär: Interreg Sverige-Norge
  • Total svensk budget: 30 miljoner kronor, varav EU står för halva projektkostnaden och parterna finansierar resten via arbetstid.
  • Projekttid: 1 oktober 2015- 30 september 2018.
  • Projektägare: Lysekils kommun
  • Partner: Tillväxtavdelningen, Uddevalla kommun
  • Projektledare: Sophie Carling

Förslag på sidor