WiFi4EU

Uddevalla kommun har beviljats stöd från EU-kommissionen till wifi på de viktigaste offentliga platserna. Uddevalla är en av 20 kommuner i Sverige som har beviljats ett bidrag på 15 000 Euro, motsvarande cirka 160 000 kronor. Pengarna ska gå till ytterligare utbyggnad av gratis wifi i kommunen. Bidraget ges till totalt 3400 kommuner i hela Europa.

Genom initiativet WiFi4EU vill EU-kommissionen främja fri tillgång till trådlöst internet för invånare och besökare på offentliga platser som parker, torg, offentliga byggnader, bibliotek, vårdinrättningar och museer.

Uddevalla kommun erbjuder sedan tidigare gratis wifi i en stor del av kommunens fastigheter, bland annat på skolor, lokaler för vård och omsorg, kontaktcenter, Uddevalla stadsbibliotek och Rimnershallen.

Projekttiden är juni 2019 – juni 2022 och projektägare är Avdelningen för Hållbar tillväxt, Uddevalla kommun.

Förslag på sidor