Landsbygdsutveckling

Flygbild över Uddevalla centrum

Landsbygden är viktig för Uddevalla kommuns utveckling och attraktionskraft. En god samverkan mellan stad och land är grundläggande för att hela Uddevalla kommun utvecklas på ett bra sätt.

Genom att på olika sätt stödja landsbygdens möjligheter för ett bra boende, rekreation och företagsklimat kan landsbygden utvecklas ännu mer.

Kontakt

Anneli van Roijen, +46 522‑69 61 49

Utvecklare

anneli.vanroijen@uddevalla.se

Tillväxtavdelningen Östergatan 18 a

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00