Leader Södra Bohuslän

Lokalt Ledd Utveckling genom LEADER-metoden bygger på att företag, föreningar, organisationer och myndigheter har en landsbygdsutvecklande projektidé de vill genomföra. De kan sedan söka stöd för att kunna förverkliga sitt projekt. Projekten ska vara lokalt förankrade och präglas av ett tydligt underifrånperspektiv. Det ska alltså vara de som kommer med idén som sedan ska driva projektet. 

LEADER finansieras av EU, staten, kommunen och med privata medel. Den privata satsningen kan vara pengar eller ideellt arbete. LEADER-metoden främjar samverkan mellan olika aktörer för att få spinoffeffekter. Enskilda personer kan dock inte beviljas stöd.

LEADER-områden finns över hela Europa och LEADER Södra Bohusläns område sträcker sig över kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Tjörn, Orust, Kungälv, Öckerö och Göteborgs Södra Skärgård.

LEADER Södra Bohusläns utvecklingskontor finns på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund.

Leader logotyp

Förslag på sidor