Havs och fiskeriprogrammet 2014-2020

Det nya havs- och fiskeriprogrammet löper från 2014 fram till och med 2020. Det består av stöd för att utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige.

För Lokalt ledd utveckling inom Havs- och fiskerifonden har det bildats ett gemensamt lokalt utvecklingsområde för hela Bohuslän som administreras av Leader Bohuskust och gränsbygd.

Leader Bohuskust och gränsbygds område sträcker sig över kommunerna Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad och finansieras av fyra EU-fonder: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Havs- och fiskerifonden, Regionala utvecklingsfonden samt Socialfonden. För Havs- och fiskerifonden ingår även kommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö och Göteborgs Södra Skärgård. Uddevalla tätort är undantagen från Landsbygdsfonden.

Leader Bohuskust och gränsbygds utvecklingskontor finns i Högskolecentrum, Norra Hamnen i Lysekil. Mer information finns på www.leaderbohuskust.se


Havs och fiskeriprogrammet

Kontakt

Anneli van Roijen, +46 522‑69 61 49

Utvecklare

anneli.vanroijen@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00