Näringslivsenkät - Vi vill ha er hjälp!

Ett starkt näringsliv och välmående företag är viktigt för oss alla. Nu vill vi ha er hjälp och era åsikter för att utvärdera och utveckla hur vi på Uddevalla kommun kommunicerar med och om er.

Uddevalla kommun arbetar aktivt för och tillsammans med det lokala näringslivet. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för ett starkt näringsliv och välmående företag med rätt utvecklingsmöjligheter.
Vi utvärderar och utvecklar hela tiden vårt sätt att arbeta och nu tar vi en extra titt på hur och vad vi kommunicerar med er företa-gare i Uddevalla.
Därför hoppas vi att ni vill avvara ett par minuter och svara på vår enkätundersökning och berättar hur ni vill att vi kommunicera med er.

Du kan svara på den här enkäten fram till den 31 januari klockan 23.59.
Vad arbetar du med? * (obligatorisk)
Vad arbetar du med?På vilket eller vilka sätt tar du del av näringslivsrelaterad information och kommunikation från Uddevalla kommun * (obligatorisk)
På vilket eller vilka sätt tar du del av näringslivsrelaterad information och kommunikation från Uddevalla kommunSkulle du vilja ha mer eller mindre kommunal information i våra kanaler?  * (obligatorisk)
Skulle du vilja ha mer eller mindre kommunal information i våra kanaler?

Förslag på sidor