BID, Business Improvement District

BID, Business improvmend District Uddevalla

BID, Business Improvement District, är ett sätt att organisera och formalisera samverkan och partnerskap mellan olika fastighetsägare, näringsliv och offentliga aktörer.

Metoden bygger på att samverkansparterna gemensamt finansierar åtgärder för att förbättra situationen inom ett tydligt avgränsat geografiskt område.

Vad ska vi åstadkomma i Uddevalla?

  • Rent, snyggt och tryggt centrum
  • Utveckling av det gemensamma rummet
  • Marknad, kommunikation och information
  • Affärsutveckling för organisationens intressenter

 

QR-koderna finns på skyltar runt om i centrum.

QR-kodsystem

Som en del i arbetet med att skapa ett rent, snyggt och tryggt centrum har ett QR-kodsystem för att rapportera skadegörelse, nedskräpning och klotter tagits fram.

Systemet gör det enkelt att med hjälp av mobilen skanna en QR-kod, och skapa en rapport som går direkt till aktuell fastighetsägare.

Du hittar QR-koderna på skyltar runt om i Uddevalla centrum.

Geografiskt område

I Uddevalla centrum ingår fastighetskvarteren Thorild, Sundberg, Banken, Bilde, Koch, Bagge, Åberg, Hegardt och Gyldenlöve.

Parter som ingår i samverkan

  • Uddevalla kommun
  • Fastighetsägare i området

Förslag på sidor