BID, Business Improvement District

BID, Business improvmend District Uddevalla

BID, Business Improvement District, är ett sätt att organisera och formalisera samverkan och partnerskap mellan olika fastighetsägare, näringsliv och offentliga aktörer.

Metoden bygger på att samverkansparterna gemensamt finansierar åtgärder för att förbättra situationen inom ett tydligt avgränsat geografiskt område.

Vad ska vi åstadkomma i Uddevalla?

  • Rent, snyggt och tryggt centrum
  • Utveckling av det gemensamma rummet
  • Marknad, kommunikation och information
  • Affärsutveckling för organisationens intressenter

Geografiskt område

I Uddevalla centrum ingår fastighetskvarteren Thorild, Sundberg, Banken, Bilde, Koch, Bagge, Åberg, Hegardt och Gyldenlöve.

Parter som ingår i samverkan

  • Uddevalla kommun
  • Fastighetsägare i området

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00