Nyheter och aktiviteter för näringslivet

tidningen näringslivet

Tidningen Näringslivet

Alla företag i Uddevalla kommun får flera nummer av tidningen Näringslivet varje år. Full av reportage, nyttig information, tips och inspiration!

 

Läs mer

näringslivets nyhetsbrev

Näringslivets nyhetsbrev

De allra senaste evenemangen och nyheterna som du behöver känna till som företagare.

Anmäl dig här

Evenemang

Här kan du hitta aktiviteter som är speciellt riktade till dig som företagare.

 • Lång brygga där solnedgången speglas i vattnet

  Energilösningar anpassat för boendeanläggningar - digital webkurs

  Driver du en camping, hotell eller vandrarhem? Då vill vi erbjuda er ett extra stöd under vintern. I samarbete med AFRY bjuder vi in till en anpassad utbildning för dig som äger eller driver en boendeanläggning i Bohuslän (passande för chef, VD, ekonomiansvarig, driftansvariga).
 • Nytt nummer av tidningen Näringslivet i Uddevalla!

  I detta nummer kan du läsa om spännande saker som händer i Uddevalla centrum. Vi har bland annat intervjuat butiksägare som flyttat in i nya lokaler och tagit tempen på Södra hamngatan.
 • Digital mini Byggfika 25:e maj, kl 13:00

  Vi har fått in ett intresse att anordna byggfika digitalt då vi inte kunnat köra fysiskt på muséet som vi brukar, så nu kör vi den 25:e maj kl 13:00. Vi håller mötet på Teams. Använd länken för att ansluta till mötet den 25:e maj kl 13.
 • ■ Det visade sig att 43 företag (57%) hade haft inkomstbortfall i någon grad för 2020, jämfört med 2019. 24 företag (32%) hade inget inkomstbortfall och nio företag (12%) hade haft en inkomstökning.

  Resultat: företagsenkät – Coronapandemin, kompetens- och rekryteringsbehov

  Nyligen skickade Uddevalla kommun, i samarbete med Arbetsförmedlingen Fyrbodal och ett antal företagarorganisationer, ut en enkät till drygt 1400 företagare. Syftet var att bättre förstå företagarnas nuläge i Coronapandemin, utmaningar och framtida behov för att kunna möta detta på ett bra sätt.
 • Nytt nummer av tidningen Näringslivet i Uddevalla!

  I detta extra tjocka sommarnummer kan du läsa om flera nya etableringar och företag som väljer att flytta sina verksamheter till Uddevalla.
 • Cirkulär kommun.

  Inom Agenda 2030 växer tankarna om en ­cirkulär ekonomi fram allt starkare. Det är kan ibland vara ett svårt begrepp att förstå och förhålla sig till. Vi vet dock att det kommer att få omfattande konse­kvenser för näringslivet och för kommunerna. För att vi på Avdelningen för Hållbar Tillväxt ska bättre förstå hur vi kan bidra till omställningen i ­allmänhet och stötta företagen i synnerhet, har vi tagit hjälp av Högskolan för Design Konsthantverk (HDK) vid Göteborgs universitet i ­kursen: Designpraktik i ­samhällsenlig ­kontext.
 • Hållbar besöksnäring i Väst - ett samverkansprojekt för att stärka branschen i Fyrbodal

  I Fyrbodalregionens kommuner finns ett stort behov att skapa en framtidstro inom besöksnäringen och handel, speciellt i den rådande pandemin där besöksnäringen är en bransch som drabbats extra hårt. Parallellt med allmänna behov inom branschen finns det en hög efterfrågan på utveckling inom olika delar av branschen såsom hotell, konferensverksamheter och naturturism.
 • Fenixz - kompetensförsörjning för människa och företag i Fyrbodal och Skaraborg

  Projekt Fenixz är en satsning som vill hjälpa företag i Fyrbodal och Skaraborg att möta dagens utmaningar. Vi tror att nyckeln är kunskap, i form av ny kompetens hos både företagsledning och medarbetare. Vi tror dessutom att generation Z med sina unika digitala färdigheter är just vad många företag behöver. Ett första steg kan vara att ta tillvara kunskapen hos era unga anställda. Därav z i slutet på Fenixz.Först och främst behöver vi veta exakt vilket kompetensbehov som företagen i vårt område har.

Kontakt

Anneli van Roijen, +46 522‑69 61 49

Utvecklare

anneli.vanroijen@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Clas Mellby, +46 522‑69 61 89

Näringslivsutvecklare

clas.mellby@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Helena Henriksson, +46 522‑69 84 71

Näringslivsutvecklare

helena.henriksson@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Sophie Carling, +46 522‑69 61 53

Näringslivsutvecklare

sophie.carling@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00