Fenixz

Uddevalla kommun deltar i Projekt Fenixz som finns för att stödja företag, genom att erbjuda kompetensutveckling för deras personal.

Som företag i Projekt Fenixz får ni hjälp att kartlägga ert företags kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt. I nästa steg erbjuds ni skräddarsydda utbildningsinsatser, som höjer kompetensen där det behövs.

Fenixz vänder sig till är små- och medelstora företag. Företag från alla branscher är välkomna, men vissa näringar och industrier har lyfts fram;

  • Besöksnäring
  • Tillverkningsindustri
  • Kulturella och kreativa näringar
  • Transportnäring
  • Handel
  • Maritima näringar
  • Jord och skogsnäring
  • Anställda i små och medelstora företag

Projektperioden sträcker sig från februari 2021 till februari 2023.

Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund och de tio medverkande kommunerna.

Kontakt

Anneli van Roijen, utvecklare

+46 522‑69 61 49

anneli.vanroijen@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00