Hållbar besöksnäring i Väst - ett samverkansprojekt för att stärka branschen i Fyrbodal

Uddevalla kommun deltar i projektet Hållbar besöksnäring i Väst. Projektet genomförs i samverkan med tio kommuner i Fyrbodal med målet att hjälpa dig som driver verksamhet inom besöksnäringen utifrån deltagande företags önskemål och behov.

Projektet erbjuder lokalt nätverkande, omvärldsbevakning, digitala seminarier, coachning i grupp och utbildningar utifrån deltagande företags önskemål och behov.

Alla företag inom besöksnäringen i Uddevalla kommun är välkomna att anmäla sitt intresse att delta i projektet.

I Fyrbodalregionens kommuner finns ett stort behov att skapa en framtidstro inom besöksnäringen och handel, speciellt i den rådande pandemin där besöksnäringen är en bransch som drabbats extra hårt. Parallellt med allmänna behov inom branschen finns det en hög efterfrågan på utveckling inom olika delar av branschen såsom hotell, konferensverksamheter och naturturism.

Projektperioden sträcker sig från oktober 2020 till februari 2023.

Aktiviteter inom projektet:

14/9 Föreläsning - Upplevelser & Paketering

Första steget i detta initiativ och samarbete är en riktigt givande föreläsning om placebranding med tips och trix för hur du kan bli bättre på att skapa och sälja paketerbjudanden. Det följs upp av en konkret workshop lokalt i din kommun (se nedan).

Det är alltså du som företagare med koppling till turism och besöksnäring som är huvudperson. Det är det du är, gör och erbjuder, som öppnar vår del av världen för besökare och gäster. Genom att förädla ditt erbjudande och i nästa steg koppla ihop dig med andra skapas ett pärlband av upplevelser.

Läs mer och anmäl dig på Fyrbodals kommunalförbunds hemsida (länk)

5/10 Workshop - Upplevelser & Paketering

Föreläsningen den 14 september följs upp av lokala workshops den 5 oktober som arrangeras av näringslivsutvecklare i Uddevalla kommun. Där får du möjlighet att träffa andra företagare i din närhet för att undersöka om ni kan göra gemensamma aktiviteter och paketeringar ut mot gäster och kunder.

Läs mer och anmäl dig på Fyrbodals kommunalförbunds hemsida (länk)

 

Vi fyller på med fler aktiviteter så snart vi får information om dem.

Kontakt Uddevalla:

Helena Henriksson, näringslivutvecklare besöksnäring

Avdelningen för Hållbar tillväxt, Uddevalla kommun

helena.henriksson@uddevalla.se

0522-69 84 71

Intresseanmälan för att delta i projektet:

Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund och de tio medverkande kommunerna.

Kontakt

Helena Henriksson, näringslivsutvecklare

+46 522‑69 84 71

helena.henriksson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00