Hållbar besöksnäring i Väst - ett samverkansprojekt för att stärka branschen i Fyrbodal

Uddevalla kommun deltar i projektet Hållbar besöksnäring i Väst. Projektet genomförs i samverkan med tio kommuner i Fyrbodal med målet att hjälpa dig som driver verksamhet inom besöksnäringen utifrån deltagande företags önskemål och behov.

Projektet erbjuder lokalt nätverkande, omvärldsbevakning, digitala seminarier, coachning i grupp och utbildningar utifrån deltagande företags önskemål och behov.

Alla företag inom besöksnäringen i Uddevalla kommun är välkomna att anmäla sitt intresse att delta i projektet.

I Fyrbodalregionens kommuner finns ett stort behov att skapa en framtidstro inom besöksnäringen och handel, speciellt i den rådande pandemin där besöksnäringen är en bransch som drabbats extra hårt. Parallellt med allmänna behov inom branschen finns det en hög efterfrågan på utveckling inom olika delar av branschen såsom hotell, konferensverksamheter och naturturism.

Projektperioden sträcker sig från oktober 2020 till augusti 2023.

Kontakt Uddevalla:

Helena Henriksson, näringslivskoordinator, Uddevalla kommun

helena.henriksson@uddevalla.se

0522-69 84 71

Intresseanmälan för att delta i projektet:

Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund och de tio medverkande kommunerna.

Kontakt

Helena Henriksson, näringslivskoordinator

+46 522‑69 84 71

helena.henriksson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor