Exportfrämjande Integration

Tillväxtavdelningen i Uddevalla kommun har tagit initiativ till projektet Exportfrämjande Integration, vars mål är att ta till vara på nyanlända personers kunnande och erfarenheter, utveckla deras kompetens och sammanföra dem med svenska exportföretag.

Uddevalla, Strömstad, Trollhättan och Vänersborgs kommuner samarbetar med Arbetsförmedlingen i projektet som finansieras genom Europeiska Socialfonden och pågår fram till Januari 2018.

Deltagare är nyanlända som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

De som kommer till Sverige från andra länder idag är företagens rekryteringsbas i framtiden och en resurs som skapar tillväxt.


Logotyper ESF-AF

Kontakt

Håkan Gunnarsson Hindström,

Projektledare

hakan.gunnarsson-hindstrom@uddevalla.se

+46 721-61 70 92 Tillväxtavdelningen Östergatan 18 A 45130 Uddevalla

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00