NATUREBASED

Bäveån
Västra Götalandsregionen

Uddevalla arbetar intensivt med finansiering av stadens översvämningsskydd. Tillsammans med andra europeiska städer och aktörer har Tillväxtavdelningen byggt ett starkt konsortium och ansökt om projektet NATUREBASED.

Projektet handlar om att med naturbaserade lösningar minska riskerna för effekterna av klimatförsämringar, till exempel översvämningar. Med stöd från Västra Götalandsregionen och i samarbete med bland annat RISE (Research Institutes of Sweden) har Tillväxtavdelningen lämnat in en ansökan om NATUREBASED till Horizon 2020. Ansökningsprocessen är uppdelad i två steg.

Fyra europeiska städer är med. Från Sverige är det Uddevalla där både Bäveån, som rinner genom staden, och stigande vattennivåer i havet riskerar att orsaka problem för både bostadsområden och verksamheter. Övriga deltagande städer är Obrenovac i Serbien, Larnaca på Cypern och Mikkeli i Finland.

Mer information om projektet kommer inom kort.

Kontakt

Anders Brunberg, +46 522‑69 60 61

Avdelningschef

anders.brunberg@uddevalla.se

Tillväxtavdelningen Östergatan 18 a

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00