Urban platsinnovation

Uddevalla City

Urban platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter ska utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum

Förutom Uddevalla deltar Strömstad, Trollhättan, Åmål och Lysekil, Högskolan Väst samt Fredrikstad kommune i Norge i Interreg-projektet.

Läs mer om projektet

 

Nyheter

Lyckat frukostseminarium om Evenemang som attraktionskraft

Ett sextiotal företagare inom besöksnäring, handel och service, evenemangsarrangörer, tjänstemän och fastighetsägare medverkade på en inspirerande föreläsning med Magnus Thomson.

Läs mer 

Speed date event med tema marknadsföring

Den 21 mars arrangerades ett uppskattat speed-date event på Mortens krog för alla näringsidkare i Uddevalla Centrum. Evenemanget arrangerades av Uddevalla Centrumutveckling tillsammans med Tillväxtavdelningen i Urban Platsinnovation.

Läs mer

Förädlingen av Uddevallas innergårdar går framåt

Ett trettiotal gårdar är inventerade och responsen har varit positiv.

Läs mer

Gasen i botten på stormöte i Uddevalla

När Uddevalla kommun stod som värd för projektets stormöte i maj fick deltagarna besöka företag i centrum.

Läs mer

Innergårdar i centrum ska förädlas

Uddevallas innergårdar ska bidra till en mer attraktiv stadskärna. Nu har EU-projektet Urban Platsinnovation fått en processledare som ska arbeta med frågan.

Läs mer

Stormöte i Fredrikstad

Projekt Urban Platsinnovation samlades i norska Fredrikstad för att lära av varandra och djupdyka i stadens utvecklingsprocesser.

Läs mer

Tillgängligheten i centrum kartläggs

Över 50 allmänna platser - huvudsakligen i Uddevalla centrum - har sedan maj kartlagts med avseende på tillgänglighet. Bibliotek, badhus, badplatser, gator, parker, lekparker, gymnasieskolor och ett vård- och omsorgsboende finns nu med i tillgänglighetsdatabasen.

Läs mer

Första stormötet för Urban Platsinnovation

Parterna i projektet Urban Platsinnovation har träffats i Lysekil för ett första stormöte. Projektets mål är att skapa mer liv, rörelse och aktivitet i centralorternas centrum.

Kontakt

Sophie Carling, +46 522‑69 61 53

Näringslivsutvecklare

sophie.carling@uddevalla.se

Tillväxtavdelningen Östergatan 18 A

451 30 Uddevalla 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00