Urban platsinnovation

Uddevalla City

Urban platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter ska utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum

 

Förutom Uddevalla deltar Strömstad, Trollhättan, Åmål och Lysekil, Högskolan Väst samt Fredrikstad kommune i Norge i Interreg-projektet.

Läs mer om projektet

 

Nyheter

Förädlingen av Uddevallas innergårdar går framåt

Ett trettiotal gårdar är inventerade och responsen har varit positiv.

Läs mer

 

Gasen i botten på stormöte i Uddevalla

När Uddevalla kommun stod som värd för projektets stormöte i maj fick deltagarna besöka företag i centrum.

Läs mer

 

Innergårdar i centrum ska förädlas

Uddevallas innergårdar ska bidra till en mer attraktiv stadskärna. Nu har EU-projektet Urban Platsinnovation fått en processledare som ska arbeta med frågan.

Läs mer

 

Stormöte i Fredrikstad

Projekt Urban Platsinnovation samlades i norska Fredrikstad för att lära av varandra och djupdyka i stadens utvecklingsprocesser.

Läs mer

 

Första stormötet för Urban Platsinnovation

Nu har parterna i projektet Urban Platsinnovation träffats i Lysekil för ett första stormöte. Projektets mål är att skapa mer liv, rörelse och aktivitet i centralorternas centrum.

Läs mer

 

Detta har hänt i Uddevalla

Här berättar vi vad som sker i Uddevalla i projektet Urban Platsinnovation

Läs mer

 

Kontakt

Sophie Carling, +46 522‑69 61 53

Näringslivsutvecklare

sophie.carling@uddevalla.se

Tillväxtavdelningen Östergatan 18 A

451 30 Uddevalla 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00