Återbruksparken


Leader-projektet ”Återbruksparken” syftar till att undersöka förutsättningarna och ge svar på frågor som krävs för att bygga upp en återbrukspark i Uddevalla kommun. Den tänkta Återbruksparken är ett miljöprojekt med stort fokus på cirkulär ekonomi, hållbar resursanvändning, minskad miljöpåverkan och ökad social hållbarhet. Det är en icke vinstdrivande anläggning öppen för allmänheten, ideella föreningar, privat och offentlig sektor. Syftet med Återbruksparken är också att öka miljömedvetenheten hos allmänheten, inte minst hos ungdomar.

Aktiviteterna och arbetet inom Återbruksparken skall utveckla och integrera personer som lever på ekonomiskt stöd till en arbetsmarknad bland annat genom att stimulera bildandet av ASF (arbetsintegrerade sociala företag) med miljövårdsfokus.

Återbruksparken skall återanvända, återvinna och reparera överblivet material. Återbruksparken kommer också att ta emot byggmaterial som blivit över så det kan användas istället för att kastas. Återbruksparken bygger på ett cirkulärt tankesätt, den skall inte vara vinstdrivande och den skall vara öppen för allmänheten, privat och offentlig sektor. Förstudien ska hitta lämpliga samverkansparter och samverkansformer.

"Återbruksparken" beviljades stöd från Landsbygdsfonden, Leader Södra Bohuslän.
Tillväxtavdelningen, Uddevalla kommun är projektägare och projektet påbörjades 1 februari 2019 beräknas pågå fram till december 2019. Den totala budgeten är 400 000 kr.

Kontakt

Anneli van Roijen, +46 522‑69 61 49

Utvecklare

anneli.vanroijen@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00