Fisken i fokus

Leader logotyp


Leader-projektet "Fisken i Fokus" har beviljats stöd för att göra Bäveån mer tillgänglig för fiskare och andra besökare. Projektet vill öka kunskapen om all fisk som finns i ån. Bland annat ska man titta på vilka fiskeställen som är de bästa och förutsättningarna för att skapa en publik laxtrappa vid Strömberget med undervattenskamera så att allmänheten kan följa öringen och laxens vandringar via skärm.
Bäveån går som en pulsåder genom staden Uddevalla, men det är för få som faktiskt är medvetna om vad som finns under ytan. "Fisken i fokus" vill just sätta fisken i fokus för både boende och tillresta som ett led i Uddevallas stadsutveckling – en del i att göra centrum ännu mer attraktivt.

Uddevalla kommun driver projektet tillsammans med förenings- och näringsliv. Informationsskyltar kommer att tas fram för att öka kunskapen och intresset hos dem som befinner sig vid ån. I samband med havsöringspremiären ska evenemanget Fiskets dag anordnas, vilket blir kunskaps-, sport- och matinriktat. Evenemanget ska stärka samarbetet mellan en rad aktörer och kanske kan nya verksamheter uppstå.
"Fisken i Fokus" beviljades stöd från Leader Södra Bohuslän.
Tillväxtavdelningen, Uddevalla kommun är projektägare och projektet påbörjades 1 april 2018 beräknas pågå fram till december 2019. Den totala budgeten är 744 000 kr.


Kontakt

Anneli van Roijen, +46 522‑69 61 49

Utvecklare

anneli.vanroijen@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00