KOBRA

Komptensbaserad regional analys

KOBRA är ett Interreg-projekt med 25 partners i Danmark, Norge och Sverige. Projektet startade 1 september 2015 och pågår under tre år.

Projektet ska skapa ett arbetssätt för att bättre matcha utbildningsinsatser med behovet hos näringslivet. Under projekttiden ska Uddevalla och andra partners inventera branschområdena besöksnäring och industriteknik. Dessutom ska varje svensk partner leverera en behovsbaserad utbildning inom projektet.

Projektägare är Region Mittjylland i Danmark. KOBRA finansieras med stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.


Kobra-InterReg

Kontakt

Anneli van Roijen, +46 522‑69 61 49

Utvecklare

anneli.vanroijen@uddevalla.se

Tillväxtavdelningen Östergatan 18 A 45130 Uddevalla

 

Mer information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00