Leader Seaseal

Leader logotyp

Tillväxtavdelningen har fått sin förstudie-ansökan om översvämningsskydd godkänd av Leader Södra Bohuslän.

I förstudien ska man nu undersöka hur en ny innovation, en pråmkonstruktion, kan användas i Bäveån och delvis hindra Uddevalla centrum att översvämmas vid kritiska stormar.

Lokala företag som Callenberg, FKAB och Göteborgsbaserade COWI samt uppfinnaren Sigurd Melin är involverade i projektet och bidrar med sin specialistkompetens.

Tillväxtavdelningen, Uddevalla kommun är projektägare och projektet påbörjas under våren 2018 och beräknas pågå under 7 månader. Den totala budgeten är 600 000 kr.

Mer information kommer inom kort.

 

Kontakt

Anders Brunberg, +46 522‑69 60 61

Avdelningschef

anders.brunberg@uddevalla.se

Tillväxtavdelningen Östergatan 18 a

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00