Leader Seaseal

Leader logotyp

Tillväxtavdelningen har fått sin förstudie-ansökan om översvämningsskydd godkänd av Leader Södra Bohuslän.

I förstudien ska man nu undersöka hur en ny innovation, en pråmkonstruktion, kan användas i Bäveån och delvis hindra Uddevalla centrum att översvämmas vid kritiska stormar.

Lokala företag som Callenberg, FKAB och Göteborgsbaserade COWI samt uppfinnaren Sigurd Melin är involverade i projektet och bidrar med sin specialistkompetens.

Tillväxtavdelningen, Uddevalla kommun är projektägare och projektet påbörjas under våren 2018 och beräknas pågå fram till december 2019. Den totala budgeten är 600 000 kr.

Mer information kommer inom kort.


Kontakt

Anders Brunberg, +46 522‑69 60 61

Avdelningschef

anders.brunberg@uddevalla.se

Tillväxtavdelningen Östergatan 18 a

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00