Leader Seaseal

Leader logotyp

 Avdelningen för Hållbar tillväxt har genomfört en förstudie om översvämningsskydd i Bäveån. Projektet finansierades av Leader Södra Bohuslän.

I förstudien undersöktes hur en ny innovation, en fartygskonstruktion, kan användas i Bäveån och delvis hindra Uddevalla centrum att översvämmas vid kritiska stormar.

Ett lokalt företag, FKAB, och Göteborgsbaserade COWI, samt uppfinnaren Sigurd Melin, Seaseal Port Protection AB var involverade i projektet och bidrog alla med sin specialistkompetens.

Avdelningen för Hållbar tillväxt, Uddevalla kommun, var projektägare och projektet påbörjades under våren 2018 och avslutades under mars 2020. Den totala budgeten var 600 000 kronor.

Projektägare: Avdelningen för Hållbar tillväxt
Projekttid: mars 2018 – mars 2020
Finansiär: Leader Södra Bohuslän
Slutrapport: Länk till rapporten

Kontakt

Anders Brunberg, +46 522‑69 60 61

Avdelningschef

anders.brunberg@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00