Urban platsinnovation

Urban platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter ska utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare. Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum

Förutom Uddevalla deltar Strömstad, Trollhättan, Åmål och Lysekil, Högskolan Väst samt Fredrikstad kommune i Norge i Interreg-projektet. Tanken är att samarbetet ska leda till nya idéer om hur orterna kan utvecklas för att både skapa attraktivare städer för de som besöker dem, samt att utveckla orterna till intressanta platser att bo och verka i. Det handlar både om fysisk planering och fler aktiviteter, inte minst i stadskärnan.

Samverkan kommer att ske med olika organisationer och allmänheten. Projektet kommer att förstärka samarbetet mellan näringsidkare, fastighetsägare och olika verksamheter inom kommunen – bland annat Kultur och fritid, Samhällsbyggnad och Tillväxtavdelningen. I Uddevalla kommun drivs projektet av Tillväxtavdelningen.

Interreg Sverige-Norge har beviljat projektet Urban platsinnovation med en total svensk budget på 30 miljoner kronor, varav EU står för halva projektkostnaden och parterna finansierar resten via arbetstid. Projektet kommer att pågå fram till och med september 2018.


Interreg Sverige Norge

Kontakt

Sophie Carling, +46 522‑69 61 53

Näringslivsutvecklare

sophie.carling@uddevalla.se

Tillväxtavdelningen Östergatan 18 A

451 30 Uddevalla 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00