Westkomp 0.1

Små och medelstora företag inom besöksnäring och handel ska höja sin digitala kompetens. Det är målet med WestKomp 0.1, ett nytt EU-projekt som kommer omfatta över 600 västsvenska företagare och anställda, bland annat i Uddevalla.

– Vi gläds mycket åt att projektet beviljades och att vi kan stärka förutsättningarna för de här företagen att kompetensutvecklas in i den allt mer nödvändiga digitaliseringen, säger Anders Brunberg, chef för Avdelningen för Hållbar tillväxt i Uddevalla kommun

Läs mer om hur ditt företag kan höja sin digitala kompetens »

Svenska ESF-rådet har beviljat 7,8 miljoner kronor ur Europeiska Socialfonden i projektstöd till Westum, en förening av lärcentrum och vuxenutbildningar i Västsverige.

Minst 626 anställda och företagare kommer att få möjlighet till digital kompetensutveckling de kommande två åren.

Företagen som ska delta har redan nu angett att de behöver utveckling inom marknadsföring och affärsutveckling, men även e-handel och användning av digitala plattformar. Satsningen ska samtidigt göra de anställda mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Handel och besöksnäring är två strategiskt prioriterade näringsområden i Västra Götaland och digitaliseringen ses som en viktig del för att dessa näringar ska kunna bli mer konkurrenskraftiga.

Projektet WestKomp 0.1 startar i april och pågår fram till juni 2020. Samverkanspartners i projektet är Boråsregionens Vuxenutbildning, Högskolecentrum Bohuslän, Lärcentra Falköping, Kunskapsförbundet Väst och Campus Västra Skaraborg.


Kontakt

Anneli van Roijen, +46 522‑69 61 49

Utvecklare

anneli.vanroijen@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00