Utbildning

Skolan och näringslivet i Uddevalla samarbetar på flera olika för att utbildningarna ska motsvara näringslivets behov och studenterna kan gå till arbete eller egen företagsamhet efter studierna.

Högskolecentrum Bohuslän

HCB jobbar för att fånga upp omgivningens behov av kompetens och skapar utbildningar som efterfrågas av både studenter och näringsliv. På lärcentret kan alla i Uddevalla ta del av yrkeshögskoleutbildningar, kurser och program på högskolenivå och öppna föreläsningar. Fokusområden är entreprenörskap, besöksnäring, handel och den maritima sektorn. Högskolecentrum Bohuslän är en del av Uddevalla kommuns Tillväxtavdelning.

Kontakt

Joakim Nilsson, +46 522‑69 61 28

Samordnare

joakim.nilsson@uddevalla.se

Tillväxtavdelningen Östergatan 18 a

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00