Miljödiplomering av företag

Uddevalla kommun har sedan 2010 erbjudit företagen i kommunen att införa ett förenklat miljöledningssystem som bygger på ISO 14001, kallad Miljödiplomering av företag. Miljödiplomeringen drivs av föreningen Svensk miljöbas.

Från 2018-12-31 kommer Uddevalla kommun att avsluta Miljödiplomering av företag och kommer inte längre att utfärda diplom eller genomföra revisioner.

Anledningen till att Uddevalla kommun upphöra med denna service är att det finns allt fler kommersiella aktörer som tillhandahåller miljödiplomering. Efterfrågan för denna typ av miljödiplomering har stagnerat vilket medför att konkurrensen med det privata blir alltmer utsatt.

Utfärdarna finns på Svensk miljöbas hemsida https://www.svenskmiljobas.se/godkandautfardare.html

Kontakt

Pia Svensson, +46 522‑69 73 67

Miljösamordnare

pia.svensson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00