Miljödiplomering av företag

Ditt företag kan på ett enkelt sätt vara med och ta miljöansvar och bidra till en hållbar utveckling. Genom Miljödiplomeringen skapar företagets personal tillsammans ett miljöledningsystem som syftar till ständiga miljöförbättringar.

Miljödiplomeringen bygger på ISO 14001 men genomförs och underhålls i enklare form. Miljöledningssystem utgår från Svensk Miljöbas kravstandard och är i första hand anpassad för små och medelstora verksamheter men passar även för kommunala förvaltningar och bolag, stadsdelsförvaltningar, kommuner och event.

Ett steg på vägen som leder till många förbättringar  är att införa ett miljöledningsystem och där skaffa sig de rätta kunskapsverktygen.

För att få företaget miljödiplomerad anmäler du dig först till ett introduktionstillfälle där du får information om vad som krävs vid en diplomering. Väljer du att gå vidare går vi, vid fyra tillfällen, gemensamt i grupp igenom diplomeringens krav och hur dokumenten ser ut. Sedan arbetar du igenom dokumenten i egen takt och lämnar in följande dokument när de är klara.

 • Miljölaglista
 • Miljöutredning
 • Miljöpolicy
 • Miljöplan
 • Rutiner och instruktioner
 • Nödlägesplan
 • Miljöutbildning - genomförda och planerade
 • Checklista
 • Miljöberättelse
 • Uppföljning - från och med andra revisionen
 • Intern och extern kommunikation
 • Ledningens genomgång

Därefter sker miljörevision på företaget och efter godkännande får du ett miljödiplom som intygar att miljödiplomeringens krav är uppfyllda och du får använda miljödiplomeringslogotypen i din marknadsföring. Så länge du har ett gällande diplom får du marknadsföra dig som miljödiplomerad. Inlämnande av dokument och miljörevision sker varje år.

Miljödiplomerade företag i Uddevalla

Brand och Säkerhetstjänst AB
Fukt i väst AB
Intemp AB
Lastväxlarcarlsson AB
Lindwalls Bygg AB
Rikstvåans Låsservice AB
Starke Avid
Svenska Geotech Entreprenad AB
Tarasso AB
Westcoast of Sweden International AB
Uddevalla Plåt & Svets AB
Uddevalla Teknikcenter AB (UTEC)

Kontakt

Pia Svensson, +46 522‑69 73 67

Miljösamordnare

pia.svensson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00