Gäller Näringsliv och Arbete

Vilken hjälp kan jag få om jag har ekonomiska problem?

Företagsakuten Fyrbodal drivs av Almi Väst på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund (som Uddevalla Kommun ingår i) och har som syftet att erbjuda hjälp till etablerade företag i regionen som har hamnat i ekonomisk knipa. Detta för att i möjligaste mån förhindra konkurs och rädda arbetstillfällen.

Kontakta Företagsakuten.