Gäller Näringsliv och Arbete

Om jag ska starta egen verksamhet vilka tillstånd krävs?

Du som driver ett företag eller är på gång att starta upp en verksamhet
behöver ibland göra en anmälan eller ansöka om tillstånd hos kommunen
eller någon annan myndighet.

Läs mer på sidan Tillstånd, regler och tillsyn