Gäller Näringsliv och Arbete

Vad är LIA?

LIA betyder lärande i arbete och innebär att en del av din utbildning är förlagd ute på en arbetsplats. På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge. Under handledning får
du vidareutveckla dina kunskaper i en verklig miljö. Du får
arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under
studietiden. Och får kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.