Enkät Covid-19 och kompetens/rekryteringsbehov

Uddevallabron

Nu har vi levt med pandemin i cirka ett år och den fortsätter tyvärr att påverka vårt lokala näringsliv på olika sätt. För att få en aktuell helhetsbild och fortsätta stötta er företagare på bästa sätt, både nu och framöver, väljer Uddevalla kommun, Arbetsförmedlingen och ett antal näringslivsorganisationer att göra en gemensam enkät.

Genom era svar kan vi då få en bild av ert nuläge och era tankar om framtiden gällande rekrytering, kompetensbehov, praktikplatser, lokaler etc. Därför är det viktigt att ni svarar på vår enkät, senast xxx

Varmt tack för att du är med och bidrar med ditt svar!

Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter »
Pandemins effekter på ditt företag
Covid-19 har påverkat vårt lokala näringsliv och många företagare har vittnat om att det har inverkat stort på deras verksamheter. En del företag är hårt drabbade av pandemins effekter, andra har påverkats negativt men ser nu en uppgång och några har till och med ökat sin omsättning "tack vare" pandemin. Hur ser det ut för ditt företag?


6. Har ni behövt lägga varsel om uppsägning? * (obligatorisk)
6. Har ni behövt lägga varsel om uppsägning?

8. Hur bedömer du efterfrågan på era varor/tjänster kommande 6 månader? * (obligatorisk)
8. Hur bedömer du efterfrågan på era varor/tjänster kommande 6 månader?Kompetensförsörjning
En del företag går bra medan andra har det mycket tufft. Spridningen är stor och vi ställer därför även frågor om kompetens- och rekryteringsbehov. Även om rekryteringsbehov inte finns i närtid kan ett alternativ för att säkra framtida kompetens vara att erbjuda praktikplatser och liknande.12. Kan ni erbjuda praktikplats? * (obligatorisk)
12. Kan ni erbjuda praktikplats?13. Vill ni ha kontakt med oss för fortsatt dialog angående kompetensförsörjningsfrågor eller hjälp och stöd för att hitta rätt kompetens? Glöm då inte att ange ert namn och kontaktuppgifter nedan.
13. Vill ni ha kontakt med oss för fortsatt dialog angående kompetensförsörjningsfrågor eller hjälp och stöd för att hitta rätt kompetens? Glöm då inte att ange ert namn och kontaktuppgifter nedan.De statliga stödpaketen
Regeringen har under perioden presenterat flera olika stödåtgärder som omställningsstöd, hyresrabatt och korttidsarbete (tidigare kallat korttidspermittering). I vilken omfattning har ditt företag utnyttjat dessa stöd?
14. Omställningsstöd * (obligatorisk)
14. Omställningsstöd15. Korttidsarbete * (obligatorisk)
15. Korttidsarbete


Om du uppgav att ditt företag har använt sig av korttidsarbete. Pågår det fortfarande?
Om du uppgav att ditt företag har använt sig av korttidsarbete. Pågår det fortfarande?16. Hyresrabatt * (obligatorisk)
16. Hyresrabatt17. Om ni inte utnyttjat några stöd hittills, vad beror det på? * (obligatorisk)
17. Om ni inte utnyttjat några stöd hittills, vad beror det på?Uddevalla kommuns åtgärdspaket
Från Uddevalla kommuns sida försöker vi stötta och medverka till att stärka utsatta branscher i det lokala näringslivet så långt det är möjligt i form av flera åtgärder. Kommunens åtgärder kan ni läsa om här; https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/nyheter/nyhetsarkiv/2020-03-20-vi-vill-hjalpa-vart-naringsliv-i-situationen-som-rader.html
18. Har ditt företag tagit del av någon av kommunens åtgärder? * (obligatorisk)
18. Har ditt företag tagit del av någon av kommunens åtgärder?Nu och efter pandemin


22. Tror du att förändrade arbetssätt i och med pandemin kommer att påverka ert behov av verksamhetslokaler/ kontorsutrymme? * (obligatorisk)
22. Tror du att förändrade arbetssätt i och med pandemin kommer att påverka ert behov av verksamhetslokaler/ kontorsutrymme?


Om ja
Om ja24. Kommer din personal att arbeta i högre grad på distans än förr, även när pandemin är över? * (obligatorisk)
24. Kommer din personal att arbeta i högre grad på distans än förr, även när pandemin är över?


Resvaneundersökningar i Uddevalla visar att människor i högre grad skulle vilja resa kollektivt.


Västtrafik vill dra in busslinje 810 mellan Uddevalla och Göteborg. Resenärer i detta stråk blir fortsättningsvis hänvisade till tåg, en tur per timma.
27. Påverkar detta ditt företag/dina anställda? * (obligatorisk)
27. Påverkar detta ditt företag/dina anställda?
Ansvarig för enkäten är Uddevalla kommun och Arbetsförmedlingen i samarbete med; Företagarna, Svenskt Näringsliv, Uddevalla Näringsliv, Fastighetsägarna och Byggföreningen Bohus Norra Älvsborg.

Kontakt

Anneli van Roijen, utvecklare

+46 522‑69 61 49

anneli.vanroijen@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Helena Henriksson, näringslivsutvecklare

+46 522‑69 84 71

helena.henriksson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00