Frågor och svar Coronaviruset

 • Vad gör Uddevalla kommun?

  Uddevalla kommun gör en insats för att försöka underlätta för våra företag i den svåra situation som just nu råder med anledning av coronaviruset.

  Ekonomi

  • Förlänga betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka. Västvatten och Uddevalla energi ser också över möjligheterna.
  • Förlänga betalningstider på hyra i kommunala lokaler.
  • Korta ner våra betalningstider till leverantörer (idag 30 dagar). Kommunen kommer internt att eftersträva att snabba på våra betalningsrutiner.

  Tillstånd

  • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där det är möjligt.
  • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
  • Tidigarelägga möjlighet för öppna uteserveringar. Tillstånd söks enligt gällande rutiner. Möjligheten att öppna uteservering gäller från och med nu och avgiftsbefrias från kommunala avgifter.

  Övrigt

  • Förstärka destinationsmedel till Uddevallas besöksnäring med 100 000 kronor.
  • Företag har fått ansöka om möjlighet att flytta ut delar av sin verksamhet på gatan för att kunna sälja och servera utomhus så att kunden ska slippa gå in i butiker och restauranger.
 • Vilka råd ger folkhälsomyndigheten?

  Folkhälsomyndigheten föreskriver, med stöd av smittskyddsförordningen särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19.

  Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Riskbedömningar ska göras regelbundet utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven.

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens informationssida ang covid-19.

 • Var kan jag hitta information?

  På verksamt.se finns samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid– 19, som är viktig för dig som företagare att känna till. 

  Folkhälsomyndighetens hemsida kan du få svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset, convid-19, smittvägar och övriga områden.

  Arbetsmiljöverket kan du läsa om hur du som arbetsgivare kan tänka kring det systematiska arbetsmiljöarbete utifrån coronaviruset. 

  Läs fler frågor och svar på Regeringens hemsida kopplat till sjukförsäkringen. 

  Arbetsgivarverkets hemsida får du mer arbetsrättslig information. 

 • Vad gör regeringen?

  All information om insatser och stödpaket finns att läsa på regeringens hemsida.

 • Vad gör svenskt näringsliv?

  Svenskt Näringsliv för en fortlöpande dialog med regeringen där de har lagt fram förslag som syftar till att undvika att jobb och företag slås ut i onödan. Svenskt Näringsliv fortsätter att lägga nya förslag efterhand som situationen utvecklas.  

  Håll dig uppdaterad via Svenskt näringslivs hemsida.

 • Vad gör riksbanken?

  För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. Syftet är att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag. 

  Riksbanken har föreslagit ett antal åtgärder som innebär att bankerna kan låna pengar hos riksbanken till lägre ränta, att det tillförs ytterligare likviditet till det svenska finansiella systemet och att räntemarknadens funktionssätt förbättras. Är du företagare och har frågor kring lån ska du vända dig till din bank. Läs mer på riksbankens hemsida.

 • Får jag resa utomlands i tjänsten?

  Med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset, covid- 19 och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till alla länder. Läs mer på Utrikesdepartementets hemsida. 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00