Får jag resa utomlands i tjänsten?

Med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset, covid- 19 och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till alla länder. Läs mer på Utrikesdepartementets hemsida. 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00