Vad gör riksbanken?

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. Syftet är att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag. 

Riksbanken har föreslagit ett antal åtgärder som innebär att bankerna kan låna pengar hos riksbanken till lägre ränta, att det tillförs ytterligare likviditet till det svenska finansiella systemet och att räntemarknadens funktionssätt förbättras. Är du företagare och har frågor kring lån ska du vända dig till din bank. Läs mer på riksbankens hemsida.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00