Vad gör svenskt näringsliv?

Svenskt Näringsliv för en fortlöpande dialog med regeringen där de har lagt fram förslag som syftar till att undvika att jobb och företag slås ut i onödan. Svenskt Näringsliv fortsätter att lägga nya förslag efterhand som situationen utvecklas.  

Håll dig uppdaterad via Svenskt näringslivs hemsida.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00