Vad gör Uddevalla kommun?

Uddevalla kommun gör en insats för att försöka underlätta för våra företag i den svåra situation som just nu råder med anledning av coronaviruset.

Ekonomi

  • Förlänga betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka. Västvatten och Uddevalla energi ser också över möjligheterna.
  • Förlänga betalningstider på hyra i kommunala lokaler.
  • Korta ner våra betalningstider till leverantörer (idag 30 dagar). Kommunen kommer internt att eftersträva att snabba på våra betalningsrutiner.

Tillstånd

  • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där det är möjligt.
  • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
  • Tidigarelägga möjlighet för öppna uteserveringar. Tillstånd söks enligt gällande rutiner. Möjligheten att öppna uteservering gäller från och med nu och avgiftsbefrias från kommunala avgifter.

Övrigt

  • Förstärka destinationsmedel till Uddevallas besöksnäring med 100 000 kronor.
  • Företag har fått ansöka om möjlighet att flytta ut delar av sin verksamhet på gatan för att kunna sälja och servera utomhus så att kunden ska slippa gå in i butiker och restauranger.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00