Vilka råd ger folkhälsomyndigheten?

Folkhälsomyndigheten föreskriver, med stöd av smittskyddsförordningen särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19.

Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Riskbedömningar ska göras regelbundet utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens informationssida ang covid-19.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00