Stöd och rådgivning i coronatider

Här hittar du som företagare i Uddevalla information om stöd och råd kring åtgärder som vidtas för att minska de negativa effekterna för näringslivet.

Ekonomiska problem

Västsvenska handelskammaren
Regeringen, Riksbanken och Finansinspektionen genomför olika åtgärder för att minska den ekonomiska skadan av Coronaviruset. På sin hemsida förklarar Västsvenska handelskammaren vad de innebär och vart du kan vända dig för vidare information. Västsvenska handelskammarens hemsida.

Företagsakuten
Om du som företagare börjar få ekonomiska problem på grund av Coronaviruset eller av någon annan anledning, rekommenderar vi att inte vänta för länge innan ni ber om hjälp. Ta hjälp av Företagsakuten för företag i ekonomisk kris, telefon 070-625 12 08 eller läs på Företagsakutens hemsida.

Företagarhjälpen Fyrbodal
Företagarhjälpen Fyrbodal är en kostnadsfri rådgivningstjänst för dig som företagare i Fyrbodalsregionen som påverkas av Coronapandemins konsekvenser. Myndigheterna arbetar intensivt just nu och nya insatser och stödpaket kommer kontinuerligt. Det kan då vara svårt för dig som företagare att hålla sig uppdaterad. Företagshjälpen Fyrbodals hemsida

Regeringskansliet
Åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag. Regeringskansliets hemsida »

Skatteverket
Information till företagare, förening eller offentlig aktör. Skatteverkets hemsida

Rådgivning

Företagarhjälpen Fyrbodal
En kostnadsfri rådgivningstjänst för dig som företagare i Fyrbodalsregionen som påverkas av coronapandemins konsekvenser. Myndigheterna arbetar intensivt just nu och nya insatser och stödpaket kommer kontinuerligt och kan vara svårt att hålla sig uppdaterad. Företagshjälpen Fyrbodals hemsida

Business Sweden
Business Sweden stödjer företag som planerar att expandera globalt.

Stöd att söka

Stöd för tillfälliga hyressäkningar
Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. Stödet söks av hyresvärden i efterhand. Ansökan kan göras från den 1 juli 2020. Mer information på Länsstyrelsen Västra Götaland »

Stöd för korttidsarbete
Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Stödet kommer att gälla under 2020. Ansökan på Tillväxtverket

Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen genomför flera insatser för att stötta det västsvenska näringslivet, turism och kultur samt partner i projekt och verksamheter, bland annat genom kompetensutveckling och olika riktade stöd. Västra Götalandsregionens hemsida »

Kontakt

Anders Brunberg, avdelningschef

+46 522‑69 60 61

anders.brunberg@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Sophie Carling, näringslivsutvecklare

+46 522‑69 61 53

sophie.carling@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Clas Mellby, näringslivsutvecklare

+46 522‑69 61 89

clas.mellby@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Anneli van Roijen, utvecklare

+46 522‑69 61 49

anneli.vanroijen@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Helena Henriksson, näringslivsutvecklare

+46 522‑69 84 71

helena.henriksson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00