Information till dig som företagare med anledning av Coronaviruset

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande Coronaviruset och Covid-19 har vi försökt underlätta för dig som företagare och arbetsgivare genom att samla några viktiga länkar och tips om var du kan hitta användbar och aktuell information.

När det gäller hur man som arbetsgivare bör hantera exempelvis personalfrågor kopplade till viruset anser Uddevalla kommun att man bör följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Då läget ständigt förändras är det viktigt att hålla sig uppdaterad ifall rekommendationerna och förutsättningarna ändras. Uppdaterad information hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Just nu är hygienen extra viktigt och det är också viktigt att tänka på att man inte får prioritera ner städningen av ytor och lokaler även om man har en lägre bemanning än vanligt.

Företagarhjälpen Fyrbodal

Företagarhjälpen Fyrbodal är en kostnadsfri rådgivningstjänst för dig som företagare i Fyrbodalsregionen som påverkas av Coronapandemins konsekvenser. Myndigheterna arbetar intensivt just nu och nya insatser och stödpaket kommer kontinuerligt. Det kan då vara svårt för dig som företagare att hålla sig uppdaterad. Företagshjälpen Fyrbodals hemsida

Ekonomiska problem

Om du som företagare börjar få ekonomiska problem på grund av Coronaviruset eller av någon annan anledning, rekommenderar vi att inte vänta för länge innan ni ber om hjälp. Ta hjälp av Företagsakuten för företag i ekonomisk kris. Rådgivarna på Företagsakuten har lång erfarenhet av att arbeta med företag i olika typer av ekonomiska utmaningar. Kontakta Företagsakuten på telefon 070-625 12 08 eller gå in och läs mer på Företagsakutens hemsida.

Stöd för tillfälliga hyressänkningar

Regeringen har tagit fram ett förslag till förordning om rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster i dessa utsatta branscher i efterhand kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen.

Mer information om stödet finns på Regeringskansliets hemsida (stöd för tillfälliga hyressänkningar).

Möjligheter till stöd för korttidsarbete

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Stödet kan sökas från och med 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020. Ansökan på Tillväxtverkets hemsida

Västra Götalandsregionens insatser för att stötta näringslivet

VGR har beslutat om en rad specifika åtgärder för att stötta näringslivet, turism och kultur i Västra Götaland, med anledning av de negativa effekterna som Coronaviruset, covid-19 orsakar. Bland annat har ett bidrag på 10 miljoner kronor har gått till Almi Väst, 8 miljoner till kulturella och kreativa näringarna och Turistrådet Västsverige erbjuder företag gratis utbildning i bland annat hållbarhet. Läs mer på Västra Götalandsregionens hemsida.

Så fungerar de ekonomiska krispaketen

Regeringen, Riksbanken och Finansinspektionen genomför olika åtgärder för att minska den ekonomiska skadan av Coronavirusets spridning. På sin hemsida förklarar Västsvenska handelskammaren vad de innebär och vart du kan vända dig för vidare information. Läs mer på Västsvenska handelskammarens hemsida.

Verksamt.se - Samlad information till dig som företagare

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. De har samlat information från myndigheter kring Coronaviruset, Covid-19 som är viktig för dig som företagare att känna till. Läs mer på Verksamt.se

Slopat karensavdrag och möjlighet till uppskov med betalning

Det är viktigt att den som känner sig sjuk stannar hemma. Regeringen har därför fattat beslut om att slopa karensavdraget tillfälligt. För att företagen inte ska drabbas av ökade kostnader kommer staten ersätta den enskilde för detta. På Försäkringskassans hemsida finns uppdaterad information om hur ansökan går till.

Regeringen har även presenterat ett förslag om möjlighet för företag att få uppskov med betalning av arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt upp till ett år. Läs mer om det på Regeringskansliets hemsida (krispaket) och Skatteverkets hemsida.

Stopp för större evenemang och rekommendationer för övriga sammankomster

För att minska risken för smittspridning har Regeringen på Folkhälsomyndighetens inrådan begränsat antalet deltagare på offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. För alla evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Håll er uppdaterade om vad som gäller och läs mer om riskbedömning och åtgärder på Folkhälsomyndighetens sida med information till arrangörer av evenemang.

Livsmedelsföretag

Nu vidtas flera åtgärder för att bromsa takten i spridningen av covid-19 i Sverige. Det handlar bland annat om krav på skärpt säkerhet i restaurangmiljöer. Läs mer om Folkhälsomyndighetens regler på deras hemsida

Livsmedelsverket skriver att man alltid ska vara noga med hygienen när man lagar och äter mat. Att ofta tvätta händerna med tvål och vatten minskar också risken för spridning av coronavirus. Läs mer och håll dig uppdaterad om eventuella förändringar på Livsmedelsverkets hemsida.

Vi på avdelningen för Hållbar tillväxt finns alltid till hands för support.
Kontakta oss och vår näringslivsgrupp på telefon 0522-69 60 00

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00