Information till dig som företagare med anledning av Coronaviruset

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande Coronaviruset och Covid-19 har vi försökt underlätta för dig som företagare och arbetsgivare genom att samla några viktiga länkar och tips om var du kan hitta användbar och aktuell information.

När det gäller hur man som arbetsgivare bör hantera exempelvis personalfrågor kopplade till viruset anser Uddevalla kommun att man bör följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Då läget ständigt förändras är det viktigt att hålla sig uppdaterad ifall rekommendationerna och förutsättningarna ändras. Uppdaterad information hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Just nu är hygienen extra viktigt och det är också viktigt att tänka på att man inte får prioritera ner städningen av ytor och lokaler även om man har en lägre bemanning än vanligt.

Detta gör Uddevalla kommun för att underlägga för företag i Uddevalla kommun

Kommunen har tagit fram ett antal omgående åtgärder för att frigöra tid och stärka företagens ekonomi i den svåra situation som just nu råder med anledning av coronaviruset. Läs mer här

Kommunen erbjuder även er som har verksamheter vid kommunens gator i centrumkärnorna i Uddevalla och Ljungskile att skicka in ansökningar om polistillstånd för försäljning utanför era lokaler till kommunen.
Läs mer här

Så fungerar de ekonomiska krispaketen

Regeringen, Riksbanken och Finansinspektionen genomför olika åtgärder för att minska den ekonomiska skadan av Coronavirusets spridning. På sin hemsida förklarar Västsvenska handelskammaren vad de innebär och vart du kan vända dig för vidare information. Läs mer på Västsvenska handelskammarens hemsida.

Verksamt.se - Samlad information till dig som företagare

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. De har samlat information från myndigheter kring Coronaviruset, Covid-19 som är viktig för dig som företagare att känna till. Läs mer på Verksamt.se

Slopat karensavdrag och möjlighet till uppskov med betalning

Det är viktigt att den som känner sig sjuk stannar hemma. Regeringen har därför fattat beslut om att slopa karensavdraget tillfälligt. För att företagen inte ska drabbas av ökade kostnader kommer staten ersätta den enskilde för detta. Försäkringskassan arbetar med en plan för hur det ska genomföras. På Försäkringskassans hemsida finns uppdaterad information.

Regeringen har även presenterat ett förslag om möjlighet för företag att få uppskov med betalning av arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt upp till ett år. Läs mer om det på Regeringskansliets hemsida och Skatteverkets hemsida.

Stopp för större evenemang och rekommendationer för övriga sammankomster

För att minska risken för smittspridning har Regeringen på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 deltagare. För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning och utvärdering före genomförande. Håll er uppdaterade om förbud och rekommendationer ändras och läs mer om riskbedömning och åtgärder på Folkhälsomyndighetens sida med information till arrangörer av evenemang.

Livsmedelsföretag

Från och med 24 mars gäller nya regler för restauranger och krogar. De nya föreskrifterna från Folkhälsomyndigheten syftar till att minska smittspridning av covid-19 genom att begränsa trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer och bardiskar. Läs mer om Folkhälsomyndighetens nya regler på deras hemsida

Livsmedelsverket skriver att man alltid ska vara noga med hygienen när man lagar och äter mat. Att ofta tvätta händerna med tvål och vatten minskar också risken för spridning av coronavirus. Läs mer och håll dig uppdaterad om eventuella förändringar på Livsmedelsverkets hemsida.

Företag inom besöksnäringen

Turistrådet Västsverige har på sin hemsida samlat information kring hur du som besöksnäringsföretagare i Västsverige kan hantera den rådande situationen kring det nya coronavirusets utbredning. Läs mer på Turistrådet Västsveriges hemsida.

Ekonomiska problem

Om ni som företag börjar få ekonomiska problem på grund av Coronaviruset eller av någon annan anledning, rekommenderar vi att inte vänta för länge innan ni ber om hjälp. Ta hjälp av Företagsakuten för företag i ekonomisk kris. Rådgivarna på Företagsakuten har lång erfarenhet av att arbeta med företag i olika typer av ekonomiska utmaningar. Kontakta Företagsakuten på telefon 070-625 12 08 eller gå in och läs mer på Företagsakutens hemsida.

Vi på Avdelningen för Hållbar tillväxt finns alltid till hands för support.
Kontakta oss och vår näringslivsgrupp på telefon 0522-69 60 00

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00