Situationen i Ukraina - stöd för företag

Den rådande situationen i Ukraina och Ryssland får konsekvenser över hela världen och påverkar direkt eller indirekt även oss i Uddevalla.

På den här sidan har vi samlat länkar och information som kan vara användbara för dig som företagare med anledning av den rådande situationen i Ukraina och Ryssland.

 

Regeringskansliet - Regeringskansliets hemsida om sanktioner avseende Ryssland och Ukraina. Länk till Regeringskansliets hemsida.

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB:s sida om vad myndigheter och företag kan och bör göra i rådande situation. Länk till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida

Säkerhetspolisen - Säkerhetspolisens sida med information om hur Säkerhetspolisen ser på det allvarliga omvärldsläget och information kring säkerhetsskydd och underrättelsehotet. Länk till Säkerhetspolisens hemsida

Kommerskollegium - Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och EU:s inre marknad. Detta är deras samlingssida för sanktioner mot Ryssland. Här får du även information om vilka villkor som gäller för undantag och hur du ansöker om dessa. Länk till Kommerskollegiumets hemsida

Kommerskollegium har även öppnat upp ett telefonnummer för företag som har frågor kopplat till sanktionerna. Telefonnummer: 08-690 49 20

Västsvenska Handelskammaren - Västsvenska Handelskammarens samlingssida med information och länkar till stöd för dig som handlar med Ryssland och Ukraina eller har anställda på plats i landet. Länk till Västsvenska Handelskammarens hemsida

Svenskt Näringsliv - Svenskt Näringslivs samlingssida med information till företag med anledning av kriget i Ukraina. Länk till Svenskt Näringslivs hemsida

Svensk Handels hemsida - Svensk Handels sida med praktiska åtgärder som kan vidtas som skydd mot cyberintrång. Länk till Svensk Handels hemsida

Europeiska rådet, Europeiska unionens råd - Europeiska rådet, Europeiska unionens råds presssida med pressmeddelanden och uttalanden, inklusive de om sanktioner mot Ryssland. Europeiska rådets, Europeiska unionens råds hemsida

Europeiska rådet, Europeiska unionens karta för överblick och systematisering av EU:s sanktioner. Europeiska rådets, Europeiska unionens råds hemsida - The EU Sanctions map

Europeiska kommissionen - Europeiska kommissionens sida om Ukraina. Europeiska kommissionens hemsida

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00