Plan välfärd 2030

Tillsammans utvecklar vi framtidens välfärd i Uddevalla

Logotyp Uddevalla Plan Välfärd 2030

Uddevalla och andra kommuner står inför stora välfärdsutmaningar i framtiden då fler unga och äldre ska försörjas. Plan Välfärd 2030 som antagits av kommunfullmäktige är en övergripande plan som långsiktigt ska stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för en god välfärd 2030. Detta ska ske genom en kraftsamling för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad. För att klara välfärdsuppdraget och möta invånarnas förväntningar måste kommunen vara nytänkande med innovativa lösningar och arbetssätt.

Vad handlar planen om?

Uddevalla satsar på framtiden och en mängd spännande utvecklingsarbeten pågår i kommunen. Men det räcker inte. För att långsiktigt klara välfärden och möta invånarnas förväntningar måste omställningstakten öka fram till 2030.

Kommunens övergripande plan Välfärd 2030 har tagits fram på uppdrag av Kommunfullmäktige och är en strategi som främst fokuserar på kommunens ekonomiska hållbarhet. Det vill säga hur kommunen använder sina samlade välfärdsresurser effektivt och säkerställer att vi prioriterar rätt saker. Inte bara gör saker rätt. För att lösa komplexa välfärdsproblem behöver vi ytterligare stärka kommunens förändringsförmåga och samverkan mellan flera aktörer såsom näringsliv, myndigheter, idéburen sektor, forskningsinstitut och kommuner. Genom övergripande plan Välfärd satsar nu kommunen på 3 strategiskt identifierade målområden med egenskaper Uddevalla kommun vill förknippas med 2030:

  • Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden
  • Nytänkande – för att möta välfärdsbehoven
  • Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling

Läs planen

Läs Plan Välfärd 2030 digitalt (pdf) Pdf, 950.6 kB.
Läs Bilaga Plan Välfärd 2030 digitalt (pdf) Pdf, 2.4 MB.

Vad har vi gjort?

Fredagen den 12 november inleddes det konkreta arbetet med Plan Välfärd 2030 genom en inspirationsdag. Inbjudna var kommunens politiker, chefer, utvecklare och chefer för de kommunala bolagen.
Här kan du se inbjudan till inspirationsdagen

Vad händer nu?

Nu påbörjas arbetet tillsammans med kommunens förvaltningarna att ta fram handlingsplaner och aktiviteter för att starta upp arbetet kopplat till planens målområden.

Förslag på sidor