Tillstånd, regler och tillsyn

Du som driver ett företag eller är på gång att starta upp en verksamhet behöver ibland göra en anmälan eller ansöka om tillstånd hos kommunen eller någon annan myndighet.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd som krävs, vilka regler som finns och vilken tillsyn eller kontroll kommunen utför. Några områden som omfattas av regler:

Miljö, hälsa och livsmedel

För att undanröja olägenheter som kan påverka oss som människor samt vår omgivning, miljö och natur försöker vi arbeta förebyggande. Det gör vi genom tillsyn, kontroll, information och rådgivning inom områden som miljöfarliga verksamheter, vatten och avlopp, allmänna miljö- och hälsoskyddsfrågor, naturvård samt livsmedelshygien.

Byggnader, lokaler, skyltar och uteserveringar

Det finns regler för vad du får göra med din fastighet eller marken omkring. Det kan till exempel gälla bygganmälan, grävarbeten, uteservering, ventilation och hissar.

Torghandel och lotterier

Torghandel tycker vi är trevligt! Men ta reda på vad som gäller först. Det behövs också tillstånd för att anordna lotterier.

Alkohol, tobak, e-cigaretter och läkemedel

Vill du sälja alkohol så måste du ansöka om ett serveringstillstånd. Du måste också göra en anmälan om du vill sälja folköl, tobak, e-cigaretter eller receptfria läkemedel.

Hör gärna av dig till oss om du är osäker på vad som gäller, om du vill ha råd eller söker mer information.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00