Tillstånd, regler och tillsyn

Du som driver ett företag eller är på gång att starta upp en verksamhet behöver ibland göra en anmälan eller ansöka om tillstånd hos kommunen eller någon annan myndighet. Det är viktigt att känna till vilka regler som gäller och vilka tillstånd som krävs för att bedriva olika verksamheter.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd som krävs, vilka regler som finns och vilken tillsyn eller kontroll kommunen utför. Några områden som omfattas av regler:

Miljö, hälsa och livsmedel

För att undanröja olägenheter som kan påverka oss som människor samt vår omgivning, miljö och natur försöker vi arbeta förebyggande. Det gör vi genom tillsyn, kontroll, information och rådgivning inom områden som miljöfarliga verksamheter, vatten och avlopp, allmänna miljö- och hälsoskyddsfrågor, naturvård samt livsmedelshygien.

Byggnader, lokaler, skyltar och uteserveringar

Det finns regler för vad du får göra med din fastighet eller marken omkring. Det kan till exempel gälla bygganmälan, grävarbeten, uteservering, ventilation och hissar.

Torghandel och lotterier

Torghandel tycker vi är trevligt! Men ta reda på vad som gäller först. Det behövs också tillstånd för att anordna lotterier.

Alkohol, tobak, e-cigaretter och läkemedel

Vill du sälja alkohol eller tobak så måste du ansöka om ett särskilt tillstånd. Du måste också göra en anmälan om du vill sälja folköl, e-cigaretter eller receptfria läkemedel.

Hör gärna av dig till oss på kontaktcenter om du är osäker på vad som gäller, om du vill ha råd eller söker mer information. Du kan även få hjälp av Uddevalla företagslots för att hitta rätt i den kommunala verksamheten.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Blanketter och e-tjänster

E-tjänster och blanketter

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00