Tillstånd, regler och tillsyn

Du som driver ett företag eller är på gång att starta upp en verksamhet behöver ibland göra en anmälan eller ansöka om tillstånd hos kommunen eller någon annan myndighet. I menyn till vänster finns information om tillstånd och regler som kan gälla dig.

En guide för dig som vill starta upp något nytt

Tillståndsguiden hjälper dig som ska starta upp en verksamhet, med en checklista över vanliga tillstånd och regler i din bransch. Guiden är en vägledning, kontakta alltid respektive myndighet eller kommunens näringslivsenhet för att säkerställa att det inte krävs ytterligare tillstånd.

I Uddevalla är det miljökontoret som har hand om tillsyn och tillstånd inom områden som miljö, hälsa och livsmedel. I sin tillsyn bevakar inspektörerna att kommunen, företag och enskilda följer gällande lagstiftning och ger råd och upplysningar till allmänheten, näringslivet och organisationer.

Här finns mer information för dig som startar upp något nytt

Hör gärna av dig till vårt kontaktcenter om du är osäker på vad som gäller, om du vill ha råd eller söker mer information. Du kan även få hjälp av Uddevalla företagslots för att hitta rätt i våra kommunala verksamheter.

Det finns mycket information för dig som ska starta verksamhet på verksamt.se.

Förslag på sidor