Tillstånd, regler och tillsyn

Du som driver ett företag eller är på gång att starta upp en verksamhet behöver ibland göra en anmälan eller ansöka om tillstånd hos kommunen eller någon annan myndighet.

En guide för dig som vill starta upp något nytt

Tillståndsguiden hjälper dig som ska starta upp en verksamhet, med en checklista över vanliga tillstånd och regler i din bransch. Guiden är en vägledning, kontakta alltid respektive myndighet eller kommunens kontakcenter för att säkerställa att det inte krävs ytterligare tillstånd.

en livsmedelstillsyn där en inspektör lyser med ficklampa upp i en fläkt

Tillstånd, regler och tillsyn område för område

Här finns samlad information om gällande regler för olika områden och verksamheter för dig som är företagare. I Tillståndsguiden ovan kan du få en överblick över vilka områden som kan vara intressanta i just din bransch.

Användning av allmän plats

Avfall

Brandfarlig och explosiv vara

Buller

Bygglov

Cisterner

Djurhållning och lantbruk

Fastighetsägare

Förorenade områden

Hiss, rulltrappa

Hygienlokaler

Kemikalier

Kosmetiska produkter

Köldmedier

Livsmedel

Lotteritillstånd

Miljöfarlig verksamhet

Obligatorisk ventilationskontroll

Offentliga lokaler

Receptfria läkemedel

Rökfria miljöer

Sanering av PCB

Serveringstillstånd alkohol

Skola, förskola

Tillfälliga boenden

Tobak, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter och folköl

Torghandel

Vattenskyddsområden

Ventilation

Här finns mer information för dig som startar upp något nytt

Hör gärna av dig till vårt kontaktcenter om du är osäker på vad som gäller, om du vill ha råd eller söker mer information.

Det finns mycket information för dig som ska starta verksamhet på verksamt.se.

Förslag på sidor