Bygglov

En hållbar samhällsplanering förutsätter att byggandet inte sker planlöst, utan att marken används till det som är lämpligast. Det som byggs ska gärna vara beständigt, säkert, vackert, miljövänligt och tillgängligt för rörelsehindrade. Det är bland annat sådana saker som granskas i bygglovsprocessen och som är reglerad i bygglagstiftningen.

Skälet till att du behöver söka bygglov är alltså att det i de flesta fall är ett lagkrav. Men allt byggande kräver inte bygglov, det finns undantag. Om du ertappas med att ha byggt svart eller gjort något annat otillåtet kan du drabbas av byggsanktionsavgifter som kan bli dyra.

Sommaruppehåll för bygglovs- och avloppshandläggare på kontaktcenter.
Den 10 september är de återigen på plats varje måndag för att svara på era frågor, då mellan klockan 15.00-17.00.

Bild till bygglovsguiden

Tror du att det kan finnas föroreningar inom fastigheten?

Vid planering för att bygga om, bygga till, riva eller bygga nytt är det viktigt att ta reda på om det kan finnas föroreningar inom fastigheten som kan påverkas av de planerade arbetena. Detta gäller både i och under befintliga byggnader och i marken i övrigt. Problem kring förorenat byggnadsmaterial är exempelvis vanligt när ny verksamhet ska startas i gamla industrilokaler eller när byggnader ska rivas.

Om du ska gräva eller schakta inom ett område där det tidigare har bedrivits någon miljöstörande verksamhet finns i de allra flesta fall en risk för ökad spridning av föroreningarna eller att man påverkar hur människor kan exponeras. Den som bidrar till att öka risken för spridning eller exponering av föroreningar kan bli ansvarig för att utreda och ta hand om föroreningarna trots att man inte har orsakat den ursprungliga föroreningen.

Anmäl sanering och informera om upptäckt av förorening

Innan en sanering startas ska den anmälas till bygg- och miljöprövningsenheten. Den som äger eller brukar en fastighet är dessutom skyldig att genast informera om en förorening upptäcks. Detta gäller också om det är känt att fastigheten är förorenad.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00