Pool, bassäng

Tips! Använd bygglovsguiden. Den hjälper dig att göra rätt från början.

För att bygga en pool behöver du oftast inget
bygglov. Däremot kan det behövas lov om du till exempel bygger en altan runt
poolen, om du höjer eller sänker marknivån runt poolen eller bygger murar eller
plank. För att bygga ett fast tak över poolen krävs bygglov.

Anmälan kan krävas om poolen ska anslutas till
kommunens vatten- och avloppsnät.

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen så kan vi ge besked om vad som gäller för ditt projekt så att du inte råkar bygga något olovligt.

 

Skydd vid bassängen

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Lämpliga skyddsanordningar kan vara ett minst 0,9 m högt staket runt poolområdet eller att poolen förses med skyddstäckning som klarar vikten av ett barn. Det är fastighetsägarens ansvar för att lagkraven för skydd mot olycksfall uppfylls.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00