Är byggnaden förorenad?

Problem med förorenat byggnadsmaterial är exempelvis vanligt när ny verksamhet ska startas i gamla industrilokaler eller när byggnader ska rivas.

Om du ska vidta åtgärder där material i byggnader tas bort eller om en byggnad ska rivas är det viktigt att ta reda på om byggnaden kan innehålla föroreningar. Det kan också vara så att en byggnad som inte är förorenad behöver rivas därför att förorenad mark som finns under byggnaden behöver saneras. I båda dessa lägen krävs en rivningsplan.

När en sanering ska göras innan rivning krävs en saneringsanmälan som lämnas till miljöavdelningen. Rivningslov och rivningsanmälan lämnas till byggavdelningen.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00