Fukt och mikroorganismer, information för företagare

Mögelsvampar och mögelsporer finns naturligt överallt. Mögel kan också börja växa inomhus där det finns tillgång till fukt, syre och näring. De vanligaste orsakerna till mögelangrepp inomhus är fuktskadade väggar, tak eller golv, eller otillräcklig ventilation.

Om fuktskador inte åtgärdas kan det bildas mögel, bakterier, alger och kvalster. Dessutom kan fuktskador leda till att bygg- och inredningsmaterial bryts ner och ökar risken för avsöndring av kemiska ämnen till luften. Det kan ge hälsobesvär som luftvägsbesvär och andra överkänslighetsreaktioner.

Barn, ungdomar och personer som har allergier, astma eller känsliga luftvägar och slemhinnor, får oftast mer besvär av att vistas i fukt- och mögelskadade miljöer än andra.

Varningstecken

Om något av följande konstateras i en lägenhet finns det stor anledning för dig som fastighetsägare att utreda och undersöka bristerna vidare;

  • Mikroorganismer eller mikrobiell lukt misstänks spridas från byggnadskonstruktionen eller från till exempel källare, husgrund eller vind, till bostadsrum eller andra rum där människor vistas ofta.
  • Fuktskador som inte åtgärdas eller har åtgärdats bristfälligt kan innebär en risk för att mikroorganismer ges möjlighet att växa.
  • Fuktskador som har åtgärdats bristfälligt, till exempel vid uttorkning och byte av angripet material.
  • Synliga fuktskador och fuktfläckar, synlig mikrobiell tillväxt.
  • Missfärgningar eller bubblor i mattor och tapeter.
  • Omfattande kondens på fönstrens insida vid en utetemperatur av ca -5°C eller lägre

Är du privatperson och har problem med fukt eller mikroorganismer?

Fukt och mögel, information för privatpersoner>>

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor