Legionella

Legionellabakterier är vanliga i jord- och vattensamlingar. För att hindra att de sprids i vattenledningar är det viktigt att kall- och varmvatten har rätt temperatur.

Smittrisk

Legionella smittar genom inandning av vattendimma som innehåller bakterierna, till exempel vid duschning eller bad i bubbelpool. Man blir inte smittad genom att dricka vattnet. Legionella smittar inte heller från person till person. Den allvarligaste formen av legionella är legionärssjuka som orsakar lunginflammation. Det är främst äldre och personer med nedsatt immunförsvar som drabbas.

Rätt temperatur på vattnet viktigt

Legionellabakterierna förökar sig framförallt mellan 18 och 45 grader och trivs bäst kring 38 grader. Stillastående eller långsamt strömmande vatten och biofilmer som byggs upp på innerväggar i installationer ger goda förutsättningar för tillväxt. För att hindra att bakterierna uppstår i vattenledningar är det viktigt att kall- och varmvatten har rätt temperatur.

Egenkontroll minimerar risken

I första hand är det fastighetsägaren som ansvarar för att vattensystemen är säkra. I förebyggande syfte bör fastighetsägaren se över fastighetens vattensystem och att regelbundet spola igenom vattensystemet. Genom att ta fram och följa rutiner för regelbundna kontroller och åtgärder med egenkontroll minimeras risken för tillväxt av legionella.

Under mer information längst ner på sidan tas bland annat upp om vilka förbyggande åtgärder som kan vidtas för att minska risken för tillväxt av legionellabakterier.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor