Temperatur och drag, information för företagare

Om någon av dina hyresgäster klagar på luftdrag eller på att temperaturen i bostaden är för låg eller för hög ska du som fastighetsägare kunna visa att kraven i miljöbalken uppfylls. Du bör använda standardiserade mätmetoder vid en utredning av temperatur och drag.

Problem med temperatur och drag kan ha olika orsaker. Huset kan vara dåligt isolerat med kyla och drag som följd. Om bostaden ligger i anslutning till ouppvärmda utrymmen som till exempel källare och trappuppgång kan det kännas kallt även om lufttemperaturen ligger kring 21-22 grader. Om det istället är för varmt inomhus kan det bero på att värmesystemet inte fungerar som det ska eller att bostaden saknar tillräckliga möjligheter att stänga ute solen, till exempel genom persienner eller markiser.

Drag orsakas bland annat av otätheter kring fönster, dörrar eller vid tilluftsventiler. När väggar, golv eller fönster har lägre temperatur än vad luften har så kan man också uppleva drag i form av kallras eller strålningsdrag. Både kallras och strålningsdrag orsakas av dåligt isolerade fönster.

Utredning

Standardiserade mätmetoder bör användas vid utredning av temperatur och drag. Undersökningen kan göras i två steg. Eftersom det krävs speciell utrustning för att genomföra en operativ temperaturmätning brukar man börja med en enklare, indikerande mätning, med en vanlig temperaturgivare.  Om den indikerade mätningen över- eller underskrider Folkhälsomyndighetens rekommenderade temperaturer, eller visar att det finns drag, bör man gå vidare och göra en utförligare operativ mätning.

För mer information om temperatur inomhus, klicka på länken nedan till Folkhälsomyndigheten. 

Är du privatperson och har problem med temperatur och drag?

Temperatur och drag för privatpersoner>>

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor