Behöver du hitta en miljökonsult eller saneringsfirma?

Behöver du hitta exempelvis en miljökonsult eller en entreprenör som arbetar med sanering av förorenade områden är ett tips att se på Nätverket Renare Marks hemsida.

Nätverket Renare Mark (NRM) är en branschförening för alla som arbetar med efterbehandlingsfrågor.  Det är en ideell förening, som har som målsättning att vara ett forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av förorenade områden. Inom begreppet ”efterbehandling” ryms mycket, exempelvis:

  • Miljötekniska undersökningar
  • Miljörättsliga utredningar
  • Saneringsarbete
  • Omhändertagande av avfall
  • Forskning och utveckling
  • Laboratoriearbete
  • Myndighetsutövning med mera

På NRM-s hemsida finns en lista med alla korporativa medlemmar, det vill säga företag, institut, universitet och myndigheter som är medlemmar. Där hittar du kontaktlänkar till bland andra miljökonsultbolag, laboratorier, miljörättsjurister och företag som arbetar med sanering och med omhändertagande av avfall.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00