Kemikalier, verksamhet

Företag använder idag stora mängder kemikalier. Många av dessa kan på olika sätt skada människors hälsa eller miljön om de används fel.

I miljöbalken finns en så kallad utbytesprincip. Den går ut på att miljö- och hälsofarliga kemikalier ska undvikas om det är möjligt. Kemikalierna ska också ersättas med mindre farliga produkter.

EU har en kemikalieförordning som kallas Reach. Lagstiftningen lägger ett större ansvar på alla företag.

Försäljning av kemikalier

Det finns vissa regler som är viktiga att ta hänsyn till när du säljer kemikalier. På Kemikalieinspektionens hemsida kan du läsa om:

  • vilka produkter som ska ha barnskyddande förslutning
  • hur farliga produkter ska placeras och förvaras
  • Hur kemikalierna ska vara märkta

Företagens skyldigheter

Verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken har vissa skyldigheter på kemikalieområdet. Du ska löpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten.

Kemikalier och riskinventering>>

Dessutom ska du ha en uppdaterad förteckning över de hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter som verksamheten använder.

Förteckningen ska minst innehålla följande uppgifter:

  • produkten eller organismens namn
  • omfattning och användning av produkten
  • information om produktens hälso- och miljöskadlighet
  • produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.

Förteckningen är framförallt till för att du ska kunna bedöma riskerna med dina kemiska produkter. Se listan som ett hjälpmedel.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor