Dricksvattenanläggningar

Om du ansvarar för en dricksvattenanläggning som levererar dricksvatten till andra kan anläggningen behöva registreras hos samhällsbyggnad.

Du ska registrera din dricksvattenanläggning om anläggningen;

  • i genomsnitt producerar 10 kubikmeter/dygn eller mer
  • försörjer 50 personer eller fler
  • är en kommersiell verksamhet (t.ex. restauranger, livsmedelsindustrier, camping, fastighetsägare som hyr ut bostäder m.m.)
  • är en offentlig verksamhet (t.ex. förskola, skola, bibliotek m.m.)

Lagkrav

Dricksvattenanläggningar som ska registreras omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30). Enligt föreskrifterna ska exempelvis den som producerar och tillhandahåller dricksvatten ta fram;

  • en faroanalys – bedömning av faror och risker i samband med uppfordring, beredning och distribution av dricksvatten och
  • ett undersökningsprogram för regelbundna kontroller av dricksvattenkvalitet. Programmet ska bland annat innehålla frekvenser för normal undersökning respektive utvidgad undersökning av dricksvatten samt provtagningspunkter.

Samhällsbyggnad ska efter en granskning fastställa faroanalysen och undersökningsprogrammet.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00