Livsmedelskontroll

I Uddevalla ska invånare och besökare tryggt kunna dricka vatten ur kranarna och äta på restauranger utan att riskera att bli sjuka. För att ha kontroll över detta finns kommunens miljökontor, den myndighet i kommunen som kontrollerar att din livsmedelsverksamhet följer de lagar och krav som finns. 

Det är livsmedelsinspektörer från miljökontoret som gör besök i din verksamhet för att kontrollera redlighet och livsmedelssäkerhet. Med redlighet menar vi att konsumenten ska få det som den betalar för – och inte bli lurad. För dig som företagare innebär det att märkning och presentation av livsmedlen ska följa reglerna och informationen till kunderna ska vara korrekt.

Hos de verksamheter som bara har ett kontor, till exempel matmäklare, gör vi ett besök på kontoret och kontrollerar bland annat spårbarhet och märkning av livsmedel.

Livsmedelsindustrier med animaliska råvaror (till exempel slakterier, mejerier och fiskeanläggningar) godkänns och kontrolleras av Livsmedelsverket. De ansvarar även för kontrollen av importerade livsmedel på gränskontrollen.

Livsmedelskontrollen i Sverige

Livsmedelsverket är Sveriges centrala expert- och kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. Livsmedelsverket leder och samordnar landets livsmedelskontroll. Ansvaret för livsmedelskontrollen delas mellan kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket. Kommunerna kontrollerar exempelvis dricksvattenproducenter, restauranger och butiker, skolkök och grossister. Länsstyrelserna kontrollerar odlare, uppfödare, fiskare och bärplockare medan Livsmedelsverket bland annat har kontrollansvar över anläggningar med animaliska råvaror.

Livsmedelsverkets webbplats innehåller mycket information till dig som livsmedelsföretagare. Lagstiftning, vägledningar och branschriktlinjer finns samlade där. Du kan också prenumerera på deras nyhetsbrev till företagare.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor