Mobila livsmedelsverksamheter

En mobil livsmedelsverksamhet serverar eller saluhåller livsmedel och kan förflyttas mellan olika försäljningsplatser till exempel i form av fordon, tält, fartyg, vagn.

Om du ska sälja livsmedel från en vagn eller liknande, även kallad mobil verksamhet, ska du registrera denna i den kommun där du bedriver den huvudsakliga verksamheten. Registreringsbeslutet för din livsmedelsverksamhet ska alltid finnas med och kunna visas upp vid kontroll i andra kommuner som du åker till.

Anmälan om registrering

Anmälan om registrering ska göras i den kommun där verksamheten huvudsakligen kommer att bedrivas. Anmälan ska skickas in minst 14 dagar innan planerad start. Tänk på att andra tillstånd och avtal kan behövas till exempel bygglov, platstillstånd, polistillstånd, avfall, fettavskiljare med mera. Kontakta ansvarig myndighet eller avdelning i kommunen. I Uddevalla kontaktar du miljökontoret. Läs mer om registrering.

Avgift och kontroll

När kommunens miljökontor får in en anmälan registrerar vi verksamheten och du som anmält får ett beslut om registreringen och en faktura på anmälningsavgiften.

I samband med registreringen kommer vi även ut och gör en första inspektion. Förutom att vi kontrollerar att ni följer lagstiftningen tar vi även in uppgifter om vilken hantering ni har. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för beslut om kontrollfrekvens som vi skickar ut till er. I beslutet framgår det hur många kontrollbesök er verksamhet ska få under en fem års period.

Om det krävs extra kontroller på grund av konstaterade brister faktureras kostnaden för det extra arbetet. Läs mer om vad som gäller för avgifter.

Krav på din verksamhet

Du som livsmedelsföretagare ansvarar för att de livsmedel som säljs och/eller serveras är säkra. Du ska kunna visa att de rutiner du har medför att gällande lagar och bestämmelser uppfylls. Utrymmet och vattentillgången är ofta begränsad i mobila verksamheter, vilket gör att beredning av råvaror, rengöring av ytor och utrustning med mera i en mobil verksamhet kräver goda och genomtänkta rutiner.

Temperaturer: När ni får kylvaror måste de direkt in i kylen eller frysen. Hållbarheten på maten försämras om temperaturen inte hålls. Kyl och frysvaror ska förvaras i de temperaturer som står på förpackningens förvaringsanvisning. Livsmedel som ska hållas varma ska förvaras i minst + 60° C. När ni tillagar eller värmer upp mat måste temperaturen bli minst +72° C. Ni behöver regelbundet mäta med en termometer att temperaturerna är bra.

Hygien och rengöring: När ni hanterar oförpackade livsmedel ska det finnas rinnande kallt och varmt vatten, flytande tvål, diskmedel och engångshanddukar. Ni ska även använda skyddskläder. Samtliga ytor där ni hanterar livsmedel ska vara hela, släta och lätta att rengöra.

Separering: Vid förvaring ska grönsaker och råa och ätfärdiga livsmedel förvaras väl åtskilda och förpackade eller övertäckta. Om ni serverar på engångsmaterial måste även dessa förvaras på ett sätt så att de hålls rena.

Varuskydd: Livsmedel ska skyddas mot direkt solljus, damm och väta samt mot andra föroreningar som bakterier och mögel. Varuskydd kan finnas som skydd från kundsidan till exempel i form av plexiglas eller liknande.

Information och märkning: Du ska alltid kunna berätta om vilka allergener som finns i maten du serverar/säljer. Om du säljer färdigförpackade livsmedel ska märkningen vara på svenska.

Vatten: Vattnet ska vara av dricksvattenkvalitet från en registrerad dricksvattenanläggning. Det kan vara vatten från ditt hem om du har kommunalt vatten. Om du har en egen brunn och tar vatten därifrån måste du registrera detta hos miljökontoret. Om vattendunkar används ska de vara rena och ni måste fylla på med nytt vatten ofta och regelbundet.

Avfallshantering: Med mathantering uppkommer avfall som måste omhändertas på ett godtagbart sätt. Det är inte lämpligt att förvara avfallet i fordonet under natten. Soporna kan dra till sig skadedjur och bakterier kan växa och sprida sig i fordonet där livsmedel hanteras. Uddevalla energi kan ordna omhändertagande av matavfall och brännbart avfall samt ge goda råd om annan återvinning.

Frityroljor och matfett: Frityroljor och matfett ska tas omhand på lämpligt sätt. Genom uppsamling i ett separatkärl som töms regelbundet av en entreprenör (inte via utslagsvaskar) eller lämnas vid en återvinningscentral. Torka gärna upp överblivet fett ur stekpannor och kokkärl med hushållspapper som slängs i soporna, innan du diskar stekpannorna och kokkärlen.

Toaletter: Allmänna toaletter är inte lämpliga som personaltoalett. Vid större arrangemang är det viktigt att det finns tillräckligt antal toaletter med handtvättmöjlighet för personal som arbetar med oförpackade livsmedel.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor